​Werkdagen van zes uur blijken te duur.

Niet al te vroeg beginnen, langer lunchen, op tijd naar huis; en dat alles voor hetzelfde uurloon. Het klinkt ideaal en de resultaten zijn veelbelovend, maar de zesurige werkdag is wel duur. Dat blijkt uit een experiment dat is uitgevoerd in een woonzorgcentrum in het Zweedse Göteborg. Het experiment begon twee jaar geleden in Svartedalen, een woonzorgcentrum met 68 medewerkers in Göteborg. De resultaten toonden aan dat de medewerkers zich gezonder voelden, dat er minder ziekteverzuim was en dat de bewoners beter verzorgd werden. Desondanks bleken de voordelen van het experiment niet op te wegen tegen de extra kosten die het met zich meebracht. Om de 68 verzorgers van één verpleeghuis van de achturige werkdag naar een zesurige werkdag te laten gaan, moesten er namelijk 17 extra personeelsleden worden aangenomen. Dat kostte 12 miljoen kronen (omgerekend 1,25 miljoen euro) aan belastinggeld extra.

Het servicecenter van Toyota in Zweden was in 2003 een van de eerste bedrijven die een verkorte werkdag instelden: het bleek een succes. Niet alleen stegen de productiviteit, gezondheid en het geluk van werknemers, maar ook de nettowinst nam met 25 procent toe

Het experiment in Svartedalen is twee jaar lang wereldwijd op de voet gevolgd. Zweden wordt namelijk geprezen om haar vooruitstrevende arbeidsvoorwaarden. Het is echter één van de vele onderzoeken die het land doet om de verzorgingsstaat te verbeteren, en die pogingen beperken zich niet alleen tot de publieke sector.
Ook kleinere bedrijven zweren bij een verkorte werkdag. Die zijn bovendien beter in staat om productiviteit en financiën te balanceren. Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld flexibeler met werktijden omgaan dan een verpleeg- of ziekenhuis, zonder dat te moeten compenseren met het aannemen van extra medewerkers. Vanuit die hoek zijn dan ook voornamelijk positieve geluiden te horen.
Naast het tegengaan van oververmoeidheid en depressies is het idee dat een verkorte werkdag werknemers (én werkgevers) meer motivatie en energie geeft, zodat er binnen een kleiner tijdsbestek meer kan worden gepresteerd. Hierdoor zou de balans tussen privé en werk worden rechtgetrokken. De duur van de werkdagen staat al langer ter discussie. Roland Paulsen van de universiteit van Lund bekende eerder nog het een zorgelijke ontwikkeling te vinden dat de werkdag de laatste jaren weer steeds langer wordt. Volgens hem zou er zelfs een vierurige werkdag ingevoerd kunnen worden, aangezien de productiviteit is verdubbeld sinds de jaren zeventig. Mits er efficiënt wordt gewerkt, anders slaagt het niet.
Eerdere studies wezen uit dat het draaien van meer uren een negatieve werking heeft. Een studie van de Stanford University in 2014 constateerde dat te veel werk de productiviteit naar beneden zou halen. Een andere studie, door het Families and Work Institute, stelde niet geheel verrassend dat oververmoeidheid op het werk tot meer fouten zal leiden. Een verkorte werkdag zou dus een voor de hand liggende oplossing zijn.