Wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van “Voorafgaande zorgplanning”


Recent wetenschappelijk onderzoek door de Personal Social Services Research Unit (PSSRU), van de London School of Economics and Political Science heeft aangetoond dat bij personen, die in een wilsverklaring heel duidelijk hun voorkeur voor de plaats van overlijden hebben aangegeven, de wens om thuis of in het woonzorgcentrum te overlijden eerder dan in een ziekenhuis, significant meer wordt gerespecteerd. Voorafgaande zorgplanning vermindert het aantal overlijdens in ziekenhuizen. Daarenboven blijkt uit diverse outcome-indicatoren dat ook de kwaliteit van de palliatieve zorg en pijnbestrijding significant beter is.