Woonzorgcentrum of ziekenhuis?

Woonzorgcentrum of ziekenhuis?

Het concept “integrale zorg” is in de woonzorg een algemeen aanvaard concept, theoretisch althans. Bewoners hebben naast een goede verpleegkundige zorg minstens evenveel nood aan zingeving, sociaal contact, emotionele ondersteuning, spirituele begeleiding en mentale stimulatie. Medewerkers zijn eerder begeleiders die over onder meer volgende competenties te beschikken:

-Respect voor de waarden en zelfbeschikkingsrecht

-Stimuleren autonomie en vitaliteit

-Zichzelf overbodig maken

-Faciliteren van zelfzorg en informele zorg

-Versterken van sociaal weefsel

-Kunnen loslaten

-Present zijn

-Actief luisteren

-Empathie

-Teamgerichtheid

-Betrokkenheid

-…

Onlangs hoorde ik een directeur van een vooraanstaande griep ouderenvoorzieningen beweren dat hij makkelijk de helft van zijn verpleegkundigen kon inruilen voor andere beroepen. De overheid lijkt het hiermee niet eens te zijn.

Ter illustratie vermelden wij hier de RIziv-financieringsnormen voor 30 RVT “patiënten”!!!

  • Ten minste 5 voltijds equivalenten verpleegkundigen, waaronder een hoofdverpleegkundige; boven de eerste 30 bewoners is een bijkomende hoofdverpleegkundige verplicht wanneer de instelling de helft van elke nieuwe schijf van 30 bewoners overschrijdt
  • Ten minste 5 voltijds equivalenten verzorgend personeel of zorgkundigen, waarvan minimum 95% zorgkundigen.
  • 1 kiné/ergo/logo

-0,5 reactivering (0,10 bijkomend met bekwaamheid palliatieve zorg)

Benieuwd of het nieuw performant welzijns- en zorgbeleid dat momenteel wordt voorbereid deze (para)medische cultuur zal blijven aanhouden.