​Z-plus richt de blik op “the day after tomorrow”


Op dinsdag 6 maart 2017 werd in Gent Z-plus onder de doopvont gehouden. De interessante en aangename namiddag werd professioneel ingeleid door Jan De Zutter, waarna Peter Hinssen op een schitterende manier de spectaculaire digitale evolutie en haar invloed op de samenleving schetste. Z-plus gaat de uitdaging aan om deze nieuwe digitale technieken in de zorg te integreren om op die manier zorgbehoevende personen de kans te geven om met behoud van autonomie zolang mogelijk thuis te blijven.

Z-plus zal aan zorgorganisaties volgende diensten aanbieden:

-Z+ Alarm: een alarmplatform voor personenalarmsystemen, dwaaldetectie, slimme sensoren, cameratoezicht, wearebles.

-Z+ Zorg op afstand die zorgverleners toelaat om via beeldcommunicatie sociale en welzijnscontacten te leggen met hun cliënten.

-Z+ Meting: professionele opvolging van bloeddruk, hartslag, cholesterol- en glucosegehalte en andere medische metingen.

-Interventies ter plaatse bij de cliënt

-Bereikbaarheidsdiensten waardoor aangesloten organisaties 24/7 bereikbaar zijn.

Het meest beklijvende moment van het event was de oproep van de initiatiefnemers Thuishulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuisverzorging in Solidariteit en Sovervlag om samen de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan. “Alleen zal het niet lukken. Wij hebben elkaar nodig”. Erwin Devriendt, Paul Callewaert, Karin van Mossevelde en Pol Debrock nodigden hun aanwezige collega’s uit om lid te worden van de coöperatieve vennootschap, een zorgcentrale voor en door de zorgorganisaties. Ook investeerders die kapitaal in de coöperatieve willen inbrengen zijn uiteraard meer dan welkom.