Zorgrobot Tessa blijkt een grote steun voor mantelzorger

Mini-robot Tessa is ontwikkeld door start-up Tinybots uit Nijmegen. Een jaar geleden begon de proef. Tessa moet ouderen die dementeren structuur bieden, maar ze ook activeren door suggesties te doen. Tessa fungeert eigenlijk als een uitgesproken agenda, aangestuurd door een app: de mini-robot spreekt op een vriendelijke manier de teksten uit die de mantelzorger heeft ingevoerd. Bijvoorbeeld: 'Je dochter komt zo meteen. Misschien kun je alvast thee gaan zetten'. De bedoeling is de oudere in beweging te krijgen. Zoals: 'Het is 10.00 uur, heb je al gewandeld?' Voor een buitenstaander misschien raar, maar het ontzorgt de mantelzorger.’ De mini-robots zijn geplaatst in samenwerking met zorginstellingen De Driestroom, Pleyade, seniorennetwerk Swon en BrabantZorg. Studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen onderzoeken de effecten. Het streven is om Tessa straks voor een euro per dag aan te bieden aan klanten. ,,De mantelzorger geeft aan dat ze het langer volhouden, ook in de gevallen dat de zorg is toegenomen’’, zegt Marian Adriaansen, lector innovatie in de zorg van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.