Nieuws

Hoe ver staat het met de uitwerking van het concept “persoonsvolgende financiering?

Minister Vandeurzen wil in de loop van de huidige legislatuur enkele concepten van persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg uittesten. Hij zal hiertoe uiteraard beroep doen op de ervaring opgedaan in de sector voor personen met een beperking.

De Vlaamse regering heeft recent een reeks besluiten principieel goedgekeurd die de realisatie van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) weer een stap dichter brengen. In de loop van dit jaar zullen er nog meer besluiten volgen, zodat de eerste Persoonsvolgende Budgetten vanaf 2016 kunnen worden toegekend.

bekijk volledig nieuwsbericht

De implementatie van een rouwzorgbeleid in een woonzorgcentrum

Goede rouwzorg is een essentieel onderdeel van een kwaliteitsvol woonzorg- en HRbeleid. Het is een kernopdracht van elk woonzorgcentrum om rouwarbeid te faciliteren en bewoners, mantelzorgers en medewerkers hierbij te ondersteunen. De kwaliteit van leven en werken in een woonzorgcentrum hangt samen met de kwaliteit van de rouwverwerking.

bekijk volledig nieuwsbericht

Ontdekkingsreis naar woonvariaties

Woonvariaties in de kijker

bekijk volledig nieuwsbericht

Villa Begonia, niet achter de geraniums (2015)

Inspirerende voorbeelden voor 50-plussers die vooruit willen zien in het leven.

bekijk volledig nieuwsbericht

Boek De Wenselijke Schaal

Interessante doctoraatstudie omtrent fysieke schaalgrootte en sociale kwaliteit van wonen in woonzorgcomplexen.


bekijk volledig nieuwsbericht