Nieuws

Als het regent in de sector voor personen met een handicap, dan druppelt het in de woonzorg

De dienstverlening aan personen met een handicap moet evolueren in de richting van multifunctionele dienstverleningscentra, die soepel op de diverse ondersteuningsvragen kunnen inspelen. Hiervoor keurde de Vlaamse Regering principieel de besluiten goed over de erkenning en subsidiëring van MultiFunctionele Centra voor minderjarige personen met een handicap (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM). FAM en MFC kunnen model staan voor een nieuwe organisatievorm in de woonzorg.

bekijk volledig nieuwsbericht

Plan chronisch zieken: “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid”

Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in de Interministeriële Conferentie een Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd. De uitvoering van het Plan zal zich onder meer concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg, in een regelluwe omgeving, waarover in de eerste helft van 2016 informatiesessies zijn voorzien.

bekijk volledig nieuwsbericht

Wijkgezondheidscentra: een model van geïntegreerde zorg

Vlaanderen heeft 24 door het Riziv gefinancierde Vlaamse wijkgezondheidscentra, Brussel heeft er 20, in Wallonië zijn er 60 “maisons médicales”. In Vlaanderen komen er in 2016 7 nieuwe wijkgezondheidscentra bij. De overheid legt aan de wijkgezondheidscentra geen minimale kwaliteitsnormen op en voorziet geen programmatie. Een wijkgezondheidscentrum heeft als minimuminvulling een huisarts, een verpleegkundige en een derde discipline die of een bijkomende RIZIV-discipline op de eerste lijn is, of gezondheidspromotie of maatschappelijk werk. Een wijkgezondheidscentrum organiseert op structurele wijze een multidisciplinair overleg.

bekijk volledig nieuwsbericht

De beleving van ouderen die hun leven als voltooid ervaren

Op het symposium van de NVVE dat recent in Rotterdam doorging presenteerde Els Van Wijngaarden, onderzoekster aan de Universiteit voor Humanistiek de eerste resultaten van haar doctoraat over de beleving van ouderen die hun leven als voltooid ervaren. Aan de hand van diepte-interviews gaat zij na wat 25 70+ers (14 vrouwen, 11 mannen, niet terminaal, zonder psychiatrische problematiek, zowel uit stedelijk als landelijk gebied, uit alle bevolkingsgroepen) bedoelen als ze zeggen dat hun leven is voltooid en welke ervaringswereld er achter deze woorden schuilt. Lees meer

bekijk volledig nieuwsbericht

Ouderen echt centraal in het nieuw Vlaams welzijns- en zorgbeleid?

Minister Vandeurzen wil tegen 2018 een performant Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen uitwerken dat in staat is om de toenemende vraag naar aangepaste woon-, zorg- en ondersteuningsvormen voor ouderen op adequate wijze te beantwoorden. Hij heeft hiertoe een "Task Force ouderenzorg" geïnstalleerd die in een conceptnota de krachtlijnen van dit nieuwe beleid zal uittekenen. De beleidsverantwoordelijken en experten, die hieraan participeren zijn het er unaniem over eens dat oudere zorgvragers actief moeten betrokken worden bij elke besluitvorming en de zorg dient afgestemd op hun persoonlijke doelen, wensen en verwachtingen. In deze bijdrage willen wij enkele voorstellen formuleren om deze mooie ambitie waar te kunnen maken. Lees meer

bekijk volledig nieuwsbericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief