Nieuws

Coöperatie: het zorgmodel van de toekomst?

Coöperaties zijn ondernemingen waarbij het vervullen van de gemeenschappelijke behoefte(n) van hun leden via dienstverlening aan de leden centraal staat. In België zijn er 26000 coöperatieve vennootschappen. Begin 2014 werd de cvba Thuisverpleging Meerdael boven de doopvont gehouden: een autonome organisatie van toen nog 14 thuisverplegers die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren. Steven Vancraesbeek voorzitter en oprichter van Thuisverpleging Meerdael ziet alleen maar voordelen en vindt coöperatie het zorgmodel van de toekomst. Lees meer.

bekijk volledig nieuwsbericht

Maak van je visie een dynamisch instrument dat de dagelijkse werking van je organisatie aanstuurt

De opdrachtsverklaring en visie zijn de gps van een voorziening: elke medewerker moet voortdurend voor ogen hebben waar wij naar streven en ernaar handelen. Het volstaat dus niet om een mooie tekst aan de ingang van de voorziening op te hangen of op de website te zetten. Een voorziening die echt kwaliteitsvolle zorg wil aanbieden investeert in een systematische bewaking en vertaling van de visie naar het werkveld. Het kwaliteitsdecreet heeft recent haar twaalfde verjaardag gevierd. In de voorbije jaren is er (te) veel tijd gespendeerd aan de opmaak van procedures. Misschien is het nuttig om eens de mission statement (in een steeds wijzigend zorglandschap) en de visie terug van onder het stof te halen. Weten je medewerkers nog wat de ambitie en de centrale waarden van jullie voorziening zijn? Kan je met zekerheid beweren dat die centrale waarden voldoende gedragen zijn en tot uiting komen in de aangeboden zorgverlening?

bekijk volledig nieuwsbericht

Hoe ver staat het met de uitwerking van het concept “persoonsvolgende financiering?

Minister Vandeurzen wil in de loop van de huidige legislatuur enkele concepten van persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg uittesten. Hij zal hiertoe uiteraard beroep doen op de ervaring opgedaan in de sector voor personen met een beperking.

De Vlaamse regering heeft recent een reeks besluiten principieel goedgekeurd die de realisatie van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) weer een stap dichter brengen. In de loop van dit jaar zullen er nog meer besluiten volgen, zodat de eerste Persoonsvolgende Budgetten vanaf 2016 kunnen worden toegekend.

bekijk volledig nieuwsbericht

De implementatie van een rouwzorgbeleid in een woonzorgcentrum

Goede rouwzorg is een essentieel onderdeel van een kwaliteitsvol woonzorg- en HRbeleid. Het is een kernopdracht van elk woonzorgcentrum om rouwarbeid te faciliteren en bewoners, mantelzorgers en medewerkers hierbij te ondersteunen. De kwaliteit van leven en werken in een woonzorgcentrum hangt samen met de kwaliteit van de rouwverwerking.

bekijk volledig nieuwsbericht

Ontdekkingsreis naar woonvariaties

Woonvariaties in de kijker

bekijk volledig nieuwsbericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief