Onze visie

Wanneer 'zorg' een maatschappelijke opportuniteit wordt dan is zorg steeds en zoveel mogelijk aanwezig in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk (GPS Zorgnet 2013). Zorg moet op onzichtbare wijze onderdeel worden van de eigen leefomgeving en de grote bouwopgave die gepaard gaat met de vergrijzing moet gebruikt worden om de kwaliteit van leven te verbeteren. Wij kijken uit naar gastvrije buurten waar mensen elkaar solidair ondersteunen.

De integratie van wonen en zorg moet leiden tot een woonomgeving waarin mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning moeten kunnen blijven wonen en zelf de regie over hun leven(seinde) en zorg blijven behouden.Om aan te sluiten bij specifieke woonwensen en zorgbehoefte is het van belang dat er een diversiteit van woonvormen en divers aanbod van zorgarrangementen wordt ontwikkeld en de samenwerking tussen sectoren en voorzieningen wordt versterkt.

Hieraan willen wij graag mee werken

Profiel Rudy

In 2014 was ik lid van een visitatiecommissie van VLUHR. Bij de voorstelling van mijn kandidatuur werd mijn loopbaan op een boeiende manier beschreven. Dit overzicht gebruik ik graag als inspiratiebron.

Rudy De Belie (1950) studeerde sociaal beleid in Gent en is pionier in de uitbouw van specifieke voorzieningen voor dementerende ouderen in alle fasen van het leven en in alle fasen van de dementie. Op 32-jarige leeftijd werd hij directeur van het Woonzorgcentrum De Wingerd te Leuven.

Als directeur bouwde hij deze voorzieningen uit volgens het concept kleinschalig genormaliseerd wonen, waardoor het Woonzorgcentrum De Wingerd inspirator is voor vele andere initiatiefnemers in binnen- en buitenland. Rudiger is medeoprichter en gewezen voorzitter van de Vlaamse werkgroep kleinschalig genormaliseerd wonen en is ook betrokken bij Europese projecten. Hij is extern lid van de Zorgstrategische Commissie van het Vlaams agentschap Welzijn en Gezondheid en van het Zorgvernieuwingsplatform Flanders Care. Op 1 oktober 2014 is Rudy de Belie benoemd als plaats vervangend lid in de nieuwe adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers.

De Belie wordt veel gevraagd om deel te nemen aan vele formele- en informele werkgroepen en organiseert voor collega's en organisaties vele studiebezoeken aan buitenlandse ouderenzorg projecten. Hij was lid van De Raad van Bestuur van het Vlaams expertisecentrum dementie en is lid geweest van het bestuurscollege van Zorgnet Vlaanderen.

Vanaf 2014 beheert Rudy DeBeCo, een consultancy bureau voor advies en ondersteuning van ouderen projecten. Hij is deskundige zorg bij de pilootprojecten Zorg van de Vlaamse Overheid in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester en is adviseur bij verschillende ouderen projecten in opdracht van de gemeente en private zorgverstrekkers. Hij wordt ad hoc geconsulteerd door de Vlaamse Overheid.

Sinds 1 januari 2015 is Rudy De Belie benoemd als bestuurslid bij vzw Triamant in Velm (St-Truiden) als deskundige zorg.

Profiel Robert

Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde. Robert Geeraert is licentiaat psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen. Hij was raadgever ouderenzorg en thuiszorg van ministers Mieke Vogels en Adelheid Byttebier, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Diensten Gezinszorg (VVDG), directeur van woonzorgcentrum De Groene Linde en stafmedewerker vorming van de VVSG. Robert is de oprichter van het eerste palliatief support team in een woonzorgcentrum en heeft relevante beroepservaring opgedaan in zowel de bijzondere jeugdzorg, gerontopsychiatrie als in de sector voor personen met een beperking. Robert is momenteel gastprofessor “welzijnsbeleid” aan de Erasmushogeschool te Brussel en actief in de levenseindezorg.

Opleiding

 • Licentiaat psychologie en opvoedkunde, RUG
 • Geaggregeerde HSO, RUG
 • Licentiaat gezondheidszorg voor ouderen KUL

Relevante ervaring

 • Raadgever ouderenbeleid, ouderenzorg en thuiszorg van ministers Mieke Vogels en Adelheid Byttebier
 • Directeur VVDG (Vlaamse vereniging diensten gezinszorg)
 • Directeur woonzorgcentrum De Groene Linde , Sint Genesius Rode
 • Stafmedewerker vorming VVSG
 • Werkervaring in geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg en zorg voor personen met een beperking
 • Docent lerarenopleiding
 • Lid van diverse stuurgroepen en werkgroepen beleid en kwaliteit

Actuele situatie

 • Consulent woonzorg en levenseindezorg
 • Gastprofessor “Welzijnsbeleid” aan de Erasmushogeschool Brussel
 • Actief bestuurder Levenseindeinformatieforum
 • Actief bestuurder palliatief netwerk “Forum”
 • Lid commissie zorg en gezondheid Vlaamse Ouderenraad

Publicaties

 • Samen onderweg naar 2020, Uitdagingen voor een geïntegreerd Vlaams zorgbeleid voor personen met een handicap en ouderen, Politeia, 2016
 • Naar een geïntegreerde zorg, ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen, Politeia,2018